0022: Αβδηρίται - Πηγές (Τίτος Λίβιος)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-022
 3. Θρακικά
 4. Λατινικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αναφορά στους Αβδηρίτες από τον ιστορικό Τίτο Λίβιο (XLIII.4).