0002: Άβδηρα (Πόλεις και θέσμια Θράκης και Ιωνίας εν τη αρχαιότητι)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-002
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 9 σελίδες
 9. Πόλεις και Θέσμια Θράκης και Ιωνίας εν τη αρχαιότητι : Μετά γεωγραφικής και ιστορικής επισκοπήσεως και παραρτήματος των κυριωτέρων επιγραφών
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα σχετικά με την Άβυδο αντιγραμμένο από το βιβλίο του Σπήλιου Χ. Σακελλαριάδου, Πόλεις και Θέσμια Θράκης και Ιωνίας εν τη αρχαιότητι, (Αθήνα 1929) σελ. 53.