0001: Άβδηρα, Ευρετήριο-Πηγές

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-001
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Σταμούλης, Αναστάσιος Κ.Π.
 6. Προσωπικά τεκμήρια
 7. Χειρόγραφη
 8. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 9. 14 σελίδες
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Ευρετήριο των όρων Άβδηρα, Αβδηρίται και Άβδηρος στους τόμους της συλλογής των Θρακικών και κατάλογος των πηγών.