0009: Η Επαρχία Δέρκων, Αβάσσο

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-01-009
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 2 σελίδες
 8. Δωρεά
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα του άρθρου της Αθ. Γαϊτάνου Γιαννιού, "Από την Ανατολική Θράκη. Η Επαρχία Δέρκων", Θρακικά τ. ΙΒ΄ 1939, σελ. 171-173.