0008: Αβάσσο, Αβάσκιοι, Καβάσκιοι, Κατασύρτας

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-01-008
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 2 σελίδες
 8. Δωρεά
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Σελίδα βιβλίου (εις διπλούν) από το άρθρο του Μ. Γεδεών "Παλαιάς Ευωρία Θρακών Κέντρα", Θρακικά τόμος Ζ, 1936 σελ. 21-22.