0007: Ημερολόγιο της Ανατολής

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-01-007
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 4 σελίδες
 8. Ημερολόγιον της Ανατολής: πολιτειογραφικόν, φιλολογικόν και επιστημονικόν
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Σελίδες βιβλίου από το έργο Ημερολόγιο της Ανατολής, 1985, σελ. 121-126. Πρόκειται για το ίδιο κείμενο που αντιγράφει το χειρόγραφο για την Αβάσσου Σχολή, το οποίο περιλαμβάνεται στον τόμο 1 της συλλογής των Θρακικών.