0005: Κατασύρται, Αβάσσο

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-01-005
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Έγγραφοι λίθοι και κεράμια : ανατύπωσις εκ της Εκκλησιαστικής Αλήθειας / Μανουήλ Ι. Γεδεών
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα αντιγραμμένο από το έργο: Έγγραφοι λίθοι και κεραμία (Εκκλησιαστική Αλήθεια υπό Μανουήλ Γεδεών, 1889).