0004: Αβάσκιοι

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-01-004
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Σταμούλης, Αναστάσιος Κ.Π.
 6. Προσωπικά τεκμήρια
 7. Χειρόγραφη
 8. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 9. 2 σελίδες
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα αντιγραμμένο (εις διπλούν) από το έργο του Αθανάσιου Κομνηνού Υψηλάντη: Τα μετά την άλωσιν (1453-1789)