0003: Αβάσσο, Αβάσσον, Αβάσκιοι

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-01-003
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Σταμούλης, Αναστάσιος Κ.Π.
 6. Προσωπικά τεκμήρια
 7. Χειρόγραφη
 8. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 9. 4 σελίδες
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες για το τοπωνύμιο Αβάσο (χειρόγραφο λήμμα εις διπλούν, κείμενο αντιγραμμένο από άγνωστο έργο, λήμμα Άβασσον από το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ελευθερουδάκη).