0002: Αβάσσον

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-01-002
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Ημερολόγιο των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων εν Κωνσταντινούπολει 1906
  Ημερολόγιον της Ανατολής: πολιτειογραφικόν, φιλολογικόν και επιστημονικόν
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αποσπάσματα σχετικά με το τοπωνύμιο Αβάσσον, τα οποία έχουν αντιγραφεί από δημοσιοποιημένα έργα: Ημερολόγιον της Ανατολής πολιτειογραφικόν, φιλολογικόν και επιστημονικόν του έτους 1886, (που εκδόθηκε από τον Α. Θ. Παλαιολόγο) και Ημερολόγιο των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων εν Κωνσταντινούπολει (1906).