0006: Κατάλογος Τοπωνυμίων και Φυσικών Σχημάτων

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-0006
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Σταμούλης, Αναστάσιος Κ.Π.
 6. Προσωπικά τεκμήρια
 7. Θράκη
 8. Χειρόγραφη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 10 σελίδες
 11. Δωρεά
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Κατάλογος με ονόματα διαφόρων χωριών, ποταμών κτλ.