0002: Επιστολή προς τον Ιωάννη Γεννάδιο

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-0002
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Σταμούλης, Αναστάσιος Κ.Π.
 6. Προσωπικά τεκμήρια
 7. Χειρόγραφη
 8. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 9. 4 σελίδες
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Σχέδιο επιστολής του Αναστασίου Σταμούλη προς τον Ιωάννη Γεννάδιο. Δίνεται συνοπτική περιγραφή της "Συλλογής Ειδήσεων περί Θράκης και Θρακών" και υποβάλλεται το αίτημα αν μπορεί να γίνει η συλλογή δεκτή στην βιβλιοθήκη.