0007: Πηγές Κυριακός της Αγκώνας

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-008-0007
 3. Θρακικά
 4. Λατινικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 5 σελίδες
 9. G.B. de Rossi, Inscriptiones Christianae II, Rome 1838
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές στον Κυριακό Αγκωνίτη από την έκδοση De Rossi, Inscriptiones Christianae II (1838).