0006: Κατάλογος ονομάτων Ιστορίας της Θράκης

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-008-0006
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 62 σελίδες
 8. Ιστορία της Θράκης μέχρι το 46 μ.Χ.
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Κατάλογος ονομάτων από την έκδοση Ιστορία της Θράκης του Κωνσταντίνου Κουρτίδη (1932).