07: Άρθρο σχετικά με το βιβλίο το Σ. Κυριακίδη "Neugriechische Volkskunde" [1936]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-008-01-0007
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. 1936
 6. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Εφημερίδα Καθημερινή
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Παρουσίαση της έκδοσης Neuegriechische Volkskunde του Στίλπωνος Κυριακίδη σε άρθρο της εφημερίδας Καθημερινής.