0003: Βιβλιογραφία για τη Θράκη

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-008-0003
 3. Θρακικά
 4. Αγγλικά | Γαλλικά | Γερμανικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 3 σελίδες
 8. Δωρεά
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Βιβλιογραφία σχετική με ιστορικά θέματα. Οι τίτλοι αφορούν κυρίως την Οθωμανική Αυτοκρατορία και Τουρκική Ιστορία.