06: Γεωγραφική έρευνα της Θράκης [1917]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-008-01-0006
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. 1917
 6. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Εφημερίδα Πρωία
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα άρθρου της εφημερίδας Πατρίς σχετικά με γεωφυσική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Θράκη από καθηγητή γεωγραφίας του Οθωμανικού Πανεπιστημίου, μέλη της επιτροπής κλιματολογικών ερευνών και γεωγράφων ερευνητών.