04: Σύνθετη Σπουδή των Βαλκανίων

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-008-01-0004
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 1 σελίδα
 8. Εφημερίδα Πρωία
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Παρουσίαση και συνοπτική περιγραφή του έργου Διεθνής Επιθεώρησις των Βαλκανικών Σπουδών, έκδοση υπό την εποπτεία των Πέτρου Σκόκ και Μίλαν Μπουντιμίρ σε άρθρο της εφημερίδας Πρωία.