02: Από Ημέρας εις Ημέρας. Απόκομμα άρθρου

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-008-01-0002
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 1 σελίδα
 8. Εφημερίδα Μακεδονία
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Άρθρο εφημερίδας σχετικά με τον κίνδυνο χρησιμοποίησης χημικών ουσιών κατά τη διάρκεια του πολέμου (Α ΄Παγκόσμιος Πόλεμος)