01: Όταν ήμουν Σκλάβα... [1936]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-008-01-0001
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. 1936
 6. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Εφημερίδα Μακεδονία
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Άρθρο από την Εφημερίδα Μακεδονίας με τίτλο "Όταν ήμουν σκλάβα" σχετικά με την περιπέτεια της κόρη της παλαιάς Φαναριώτης οικογένειας Βαρδέκη, η οποία απήχθη το 1856 και δόθηκε ως δώρο στον τότε διοικητή της Θράκης.