0002: Βαλκανικοί Πόλεμοι [1923]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-008-0002
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. 1923
 6. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 4 σελίδες
 9. Editions Berges Levrault. Militaires- Maritimes
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Βιβλιογραφία σχετική με τη Θράκη και τους Βαλκανικούς πολέμους.