0002: Εικόνες

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-006-0002
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Σταμούλης, Αναστάσιος Κ.Π.
 6. Προσωπικά τεκμήρια
 7. Χειρόγραφη
 8. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 9. 56 σελίδες
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Κατάλογος και Ευρετήριο Εικόνων που σχετίζονται με τη Θράκη και τις Θρακικές Συλλογές.