Ακαδημεικά τοπογραφικά πορίσματα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Δημοσίευση
  3. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  4. Ελληνικά
  5. Παπαγιανόπουλος - Παλαιός , Ανδρέας Α.
  6. Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1953
  7. 7σ., 24 εκ.
    • Πρωτότυπο
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές