Η ακριβής θέσις της Ακαδημείας

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
 2. Δημοσίευση
 3. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
 4. Ελληνικά
 5. 1940
 6. Παπαγιανόπουλος - Παλαιός , Ανδρέας Α.
 7. Αθήνησι : [χ.ό.], 1940
 8. 35 σ.
  • Πρωτότυπο
 9. Ακαδημία Αθηνών
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές