1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα