1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Δημοσίευση
  3. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  4. Ελληνικά
  5. Αριστόφρονος Π
  6. Οξφόρδη: Oxford University Press, 1937
  7. 13 σ. ; 31 εκ.
    • Πρωτότυπο
  8. Ακαδημία Αθηνών
  9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές