Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Αττικά περίεργα. Αι απόστολοι της γυναικείας χειραφετήσεως

  1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. 1888
  4. Ελληνικά
  5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
    • Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Εμπρός" στις 19/1/1888