1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ01.002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Αντίγραφο (όχι του Ροϊδη) του άρθρου του "Αττικά περίεργα. Αι απόστολοι της γυναικείας χειραφετήσεως" που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Εμπρός" στις 19/1/1888.

 12. 2 κόλλες αναφοράς, γραμμένες
 13. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Αττικά περίεργα. Αι απόστολοι της γυναικείας χειραφετήσεως