Αντίγραφο άρθρου "Αττικά περίεργα. Αι απόστολοι της γυναικείας χειραφετήσεως" του Ε. Ροϊδη

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ01.002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Αντίγραφο (όχι του Ροϊδη) του άρθρου του "Αττικά περίεργα. Αι απόστολοι της γυναικείας χειραφετήσεως" που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Εμπρός" στις 19/1/1888.

 12. 2 κόλλες αναφοράς, γραμμένες
 13. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Αττικά περίεργα. Αι απόστολοι της γυναικείας χειραφετήσεως