Γράμμα αγνώστου στα αγγλικά προς τον Α. Ανδρεάδη σχετικά με το γαλλικό κείμενο του "Οδοιπορικού" του Σατωβριάνδου [Αριθμός 9] [1931-01-23]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ14.009
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Αγγλικά
 7. 23 Ιανουαρίου 1931
 8. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 9. Αθήνα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο