Ψηφιοποιημένο Επιστολή: Γράμμα αγνώστου στα αγγλικά προς τον Α. Ανδρεάδη σχετικά με το με το γαλλικό κείμενο του "Οδοιπορικού" του Σατωβριάνδου [Αριθμός 9]