Γράμμα αγνώστου στα γαλλικά σχετικά με σπάσιμο του σαγονιού του Ε. Ροΐδη και το ποσό για τη θεραπεία του [Αριθμός 7] [1885-12-26]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ14.007
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. 26 Δεκεμβρίου 1885
 8. Αθήνα
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο