Ψηφιοποιημένο Επιστολή: Γράμμα αγνώστου στα γαλλικά σχετικά με σπάσιμο του σαγονιού του Ε. Ροΐδη και το ποσό για τη θεραπεία του [Αριθμός 7]