Γράμμα του Π. Βεργωτή προς τον Ε. Ροΐδη κυρίως για το γλωσσικό ζήτημα [Αριθμός 2] [1876-11-09]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ14.002
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. 09 Νοεμβρίου 1876
 8. Βεργωτής, Παναγιώτης (1842-1916)
 9. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 10. Αργοστόλι
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο