Ψηφιοποιημένο Επιστολή: Γράμμα του Π. Βεργωτή προς τον Ε. Ροΐδη κυρίως για το γλωσσικό ζήτημα [Αριθμός 2]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Επιστολή)
  2. Γράμμα του Π. Βεργωτή προς τον Ε. Ροΐδη κυρίως για το γλωσσικό ζήτημα [Αριθμός 2] [1876-11-09]
  3. pdf