Ιστορία της αυτοκρατορίας της Ρωσσίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Τόμος)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Karamzin, Nikolai Mikhailovich, (1766-1826) | Κροκιδάς, Κωνσταντίνος Σ. | Ρομποτής, Π.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1856
  6. 12 τόμοι
    • Ο 12ος τόμος μεταφράστηκε από τον Π. Ρομποτή
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές