Σχέδιο γράμματος του Ε. Ροΐδη προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη Βιβλιοθήκη [Αριθμός 4,1]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ12.003
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 6 σελίδες
  • Πρωτότυπο