Ψηφιοποιημένο Επιστολή: Σχέδιο γράμματος του Ε. Ροΐδη προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη Βιβλιοθήκη [Αριθμός 4,1]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Επιστολή)
  2. Σχέδιο γράμματος του Ε. Ροΐδη προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη Βιβλιοθήκη [Αριθμός 4,1]
  3. pdf