1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20687
  4. GR-AtACAb10078090
  5. Ελληνικά
  6. Γεννάδιος, Ιωάννης
  7. Εν Σάμω: Εκ του Ηγεμ. Τυπογραφείου, 1907
  8. 32