Γεννάδιος, Ιωάννης

Gennadios, Iōannēs (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1844
  4. Αθήνα
  5. 1932
  6. Λονδίνο
  7. Ελληνικά
  8. Τάξις των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών
  9. Ακαδημία Αθηνών (1929 - 1932)
  10. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη