Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφείον "Ταχυδρόμου Αθηνών", 1874
24 σελ.
  • Περιέχει αποσπάσματα των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων από το 1870 έως το 1873

Διαχείρισις της Δημοτικής Αρχής Αθηνών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει αποσπάσματα των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων από το 1870 έως το 1873
    1. Δήμος Αθηναίων -- Ιστορία -- 19ος αι. -- Πηγές
    2. Αθήνα -- Ιστορία -- 19ος αι. -- Πηγές