Εγγενώς Ψηφιακή Φωτογραφία: Τ', Εμμ. Ροΐδου Σκαρίφημα βιβλιοθήκης και δίπλωμα απονομής του παρασήμου του Σωτήρος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. pdf