[Υπο-Φάκελος] Α01.Φ02.Υ09-Τ', Εμμ. Ροΐδου Σκαρίφημα βιβλιοθήκης και δίπλωμα απονομής του παρασήμου του Σωτήρος

  1. Αρχείακό υλικό
  2. Τ', Εμμ. Ροΐδου Σκαρίφημα βιβλιοθήκης και δίπλωμα απονομής του παρασήμου του Σωτήρος
  3. Α01.Φ02.Υ09
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη