Διαχείρισις της Δημοτικής Αρχής Αθηνών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφείον "Ταχυδρόμου Αθηνών", 1874
  6. 24 σελ.
    • Περιέχει αποσπάσματα των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων από το 1870 έως το 1873
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές