1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ07.001
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942)
 8. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 κάρτα
  • Πρωτότυπο