Σημείωση Α. Ανδρεάδη για τον μεταφραστή στα γαλλικά της "Πάπισσας Ιωάννας" R. Bezolles [Αριθμός 11-12]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ05.005
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Προσωπικά τεκμήρια
 8. Χειρόγραφη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο