Ψηφιοποιημένο Επιστολή: Γράμμα υπ' αριθ. 1819 του R. Bezolles προς τον μαρκήσιο Σαιντ-Ιλαίρ, σχετικά με τη μετάφρασή της "Πάππισας Ιωάννας" στα γαλλικά [Αριθμός 9-10]