Γράμμα υπ' αριθ. 1819 του R. Bezolles προς τον μαρκήσιο Σαιντ-Ιλαίρ, σχετικά με τη μετάφραση της "Πάππισας Ιωάννας" στα γαλλικά [Αριθμός 9-10] [1872-06-29]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ05.004
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. 29 Ιουνίου 1872 [29/17 Juin 1872]
 8. Bezolles, R. (18..-18..)
 9. Αθήνα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο