Γράμμα του Γ. Α. Βέλλη προς Ε. Ροΐδη [Αριθμός 1] [190.-06-30]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ03.014
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 30 Ιουνίου 190. [Πιθανό έτος 1901]
 8. Βέλλης, Γεώργιος Α. (18..-19..)
 9. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 10. Κωνσταντινούπολη
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 φάκελος, 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο