Βέλλης, Γεώργιος Α. (18..-19..)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 4. 18..
 5. 19..
 6. Κωνσταντινούπολη
 7. Έλληνας
 8. Δημοσιογράφος | Εκδότης
 9. Ελληνικά
 10. Τάξις των Θετικών Επιστημών
  • Υπήρξε διευθυντής της εφημερίδας "Ο Ταχυδρόμος" της Κωνσταντινούπολης στις αρχές του 20ου αιώνα