Η δίκη του Κολοκοτρώνη και η επανάστασις της Πελοποννήσου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κανδηλώρος, Τάκης Χ., (1874-1934)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις], 1906
  6. 366 σελ.
    • Περιέχει πανομοιότυπα
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές